U bent hier

Disclaimer

Dotline.be noch HEBO Immobiliën bvba kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.hebo.be

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Dotline.be noch HEBO Immobiliën bvba garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden.
Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch HEBO Immobiliën bvba , noch Dotline.be kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.
Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met HEBO Immobiliën bvba.

Alle stedenbouwkundige informatie alsook EPC- en elektrische keuringsattesten bij verkoop zijn op aanvraag te verkrijgen op kantoor.

Verklaring rond het privacy-recht. (Bescherming van de persoonlijke levensfeer.)
Deze site slaat geen persoonlijke informatie op, maar logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver.
Wij gebruiken cookies op deze site voor de volgende doelen:

Uitsluitend voor statistische doeleinden volgen wij op hoeveel individuele bezoekers (unique users) onze website bezoeken en hoe vaak. Wij verzamelen anonieme gegevens waaruit wij kunnen afleiden welke van onze pagina's bijzonder frequent worden bezocht, door welk type bezoeker dit gebeurt en uit welke landen die komen. Dit maakt het voor ons mogelijk vast te stellen welke content populairder is dan andere. Voor dit doel gebruiken wij een analysetool met de naam Google Analytics.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt of bepaalde e-mails die u opent. Ze worden courant gebruikt om websites te doen werken, maar ook om commerciële en marketinggerelateerde informatie naar de eigenaars van de site te sturen.
Cookies blokkeren
Indien u cookies wenst te blokkeren (of te verwijderen), kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt.

Internet https://support.microsoft.com/nl-nl/products/internet-explorer#ie=ie-9
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl-GB&hlrm=nl
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voo...
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL&locale=en_GB

Indien u cookies uitschakelt, denk er dan aan dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u mogelijk bepaalde delen van de website niet kan gebruiken.
Cookies van derde partijen blokkeren

Informatie over het bewerken van gegevens door Google Analytics
Informatie over het beheren van uw cookie instellingen (en over het afmelden) voor Google Analytics
Informatie over het beheren en afmelden van ADOBE cookies

Verklaring rond beroepserkenning en deontologie:
De site hebo.be is eigendom van HEBO Immobiliën bvba met zetel te Moerkerkesteenweg 157 B-8310 BRUGGE (St.kruis), België, met het ondernemingsnummer BE 0420529741.
Vastgoedmakelaars Luk Taelman en Servaas Taelman zijn onderworpen aan het toezicht van, en met de deontologische code van het BIV onder het in België verkregen nummer 201.617 en 500.879 - Luxemburgstraat 16B - B-1000 Brusssel www.biv.be.
klik hier om de deontologische code te raadplegen: https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Als erkend vastgoedmakelaar zijn wij gehouden aan de regels en deontologische codes van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars). Het beroep van vastgoedmakelaar is sinds 1993 gereglementeerd zodoende eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV. Dit komt ten goede voor de klant gezien de malafide makelaars systematisch aangepakt worden en u voor 100% kan vertrouwen op een professionele makelaar.
Luk en Servaas Taelman zijn beiden aangesloten bij het BIV onder het nummer 201617 en 500879.
Wij gebruiken voor onze klanten steeds onze ​derdenrekening: Fortis BNP Paribas BE 08 0018 6289 6013 en BE 03 2800 5846 6684
BA verzekering en borgstelling: NV AXA Belgium (polisnr 730.390.160)

TARIEVEN:

AANKOOP / VERKOOP
5% + BTW (= 6,05 % BTW incl.) voor panden tussen € 0 en € 100.000
4% + BTW (= 4,84 % BTW incl.) voor panden tussen € 100.000 en € 150.000
3% + BTW (= 3,63 % BTW incl.) voor panden boven € 150.000

VERHUUR WONINGHUUR (woningen en appartementen)

• Verhuurder: 1 maand commissie + 21% BTW + ½ kosten plaatsbeschrijving
• Huurder: ½ kosten plaatsbeschrijving

VERHUUR GEMENE HUUR (garages, handelspanden, burelen,…)

• Verhuurder: 1 maand commissie + 21% BTW + ½ kosten plaatsbeschrijving
• Huurder: 1 maand commissie + 21% BTW + ½ kosten plaatsbeschrijving

RENTMEESTERSCHAP (beheer van uw eigendommen)
5% + BTW (= 6,05 % BTW incl.) van de maandelijkse huurprijs

UITVOERIGE TEGENSPREKELIJKE PLAATSBESCHRIJVING
€ 540 + 21% BTW (½ door huurder te betalen ½ door verhuurder te betalen)